Q & A Thai
 
Index Thai
About Us Thai
Policy Thai
Product Thai
Location Thai
Q & A Thai
 
 
• บุคคลทั่วไปที่คำนึงถึงความปลอดภัย
• ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับยานพาหนะ การจราจร และการกู้ภัย
• คนงานสร้างถนน (Road Workers)
• พนักงานดับเพลิง (Fire Workers)
• ตำรวจ (Police)
• พนักงานรถพยาบาล (Ambulance Workers)
• คนงานเหมือง (Miners)
• พนักงานสายการบิน (Airline Workers)
• พนักงานกู้ภัย (Rescue Workers)
• เจ้าหน้าที่ติดตั้งสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์
• ผู้สัญจรในยามค่ำคืน
 
• เพื่อให้เกิดการมองเห็นที่ชัดเจน แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่อยู่บนท้องถนน
• ช่วยลดความเป็นไปได้ในการเกิดอุบัติเหตุ
 
• วัสดุเพิ่มความเด่นชัดแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเสื้อผ้าของผู้ใช้งาน
   กับส่วนที่อยู่ด้านหลังโดยรอบ
• เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะคนอื่นสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน หรือเมื่อประสิทธิภาพ
   การมองเห็นต่ำลง
 
• ฟิล์มสะท้อนแสง (Transfer Films)
• ผ้าสะท้อนแสง (Reflective Fabrics)
• แผ่นสะท้อนแสงชนิดไวนิล (High Gloss)
• แถบสะท้อนแสงสีฟลูออเรสเซนต์ (Trims)
 
 
 
  บริษัท เซฟตี้ ไซน์ จำกัด   779/98 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320   
โทรศัพท์ 0 2690 6596-7, 0 2691 2833   โทรสาร 0 2276 5599   
E-mail: safetysignthailand@gmail.com, sales@safetysignthailand.com   www.safetysignthailand.com
 
g7website